Ebook Phác đồ điều trị ngoại nhi 2013 (xuất bản lần thứ 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Phác đồ điều trị ngoại nhi 2013" giới thiệu tới người đọc các nội dung 3 chương đầu tiên bao gồm: Đại cương, ngoại tổng hợp cấp cứu - Sơ sinh - Tiêu hóa, ngoại niệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.