Ebook Những điều cần biết về phòng chống ung thư: Phần 1

Ebook "Những điều cần biết về phòng chống ung thư" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về bệnh ung thư; Yếu tố nguy cơ và các biện pháp phòng bệnh ung thư; Các biện pháp điều trị ung thư;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.