Ebook Nhận diện sớm những triệu chứng ung thư: Phần 1 - Nguyễn Nguyên Quân

Bệnh ung thư vẫn đang là một căn bệnh quái ác và gây khó khăn cho y học hiện đại ngày nay. Bệnh ung thư có thể được chữa trị nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng lúc. Cuốn sách sau đây sẽ giúp bạn nhận diện sớm những triệu chứng ung thư để bạn có thể ngăn ngừa đúng lúc, bảo vệ tính mạng của mình. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung chương 1 và chương 2, trình bày những dấu hiệu của bệnh ung thư và tìm hiểu về bệnh ung thư.