Ebook Ngoại khoa cơ sở - triệu chứng học Ngoại khoa: Phần 1

Ebook "Ngoại khoa cơ sở - triệu chứng học Ngoại khoa": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhiễm trùng ngoại khoa; Vô khuẩn trong ngoại khoa; Sốc chấn thương; Sự lành vết thương; Đau liên quan với phẫu thuật; Rối loạn đông máu - cầm máu và truyền máu; Ghép tạng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.