Ebook Nam y nghiệm phương: Phần 1 - LY.DSCKII. Nguyễn Đức Đoàn

Cuốn sách "Nam y nghiệm phương" do Thầy thuốc ưu tú LY.DSCKII Nguyễn Đức Đoàn, người đã hơn 45 năm gắn bó với sự chấn hưng nền Y học cổ truyền của nước nhà biên soạn. Nội dung cuốn sách ghi lại 3000 bài thuốc chữa 440 chứng bệnh thuộc các chuyên khoa: Nội khoa, phụ khoa, nhi khoa, ngũ quan khoa và thương khoa (ngoại khoa) với gần 900 vị thuốc. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)