Ebook Nấm men công nghiệp: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Nấm men công nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức phần 1 - Đại cương về nấm men bao gồm: Phân loại và hình thái nấm men, sinh lý nấm men, các quá trình trao đổi chất và sản phẩm của tế bào nấm mem. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.