Ebook Minh triết trong ăn uống của phương Đông: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Minh triết trong ăn uống của phương Đông" giới thiệu đến bạn đọc các nội dung: chế độ ăn uống, phương pháp nhịn ăn chữa bệnh, thực trạng nền Y học, phương pháp thực dưỡng theo Ohsawa... Mời cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.