Ebook Liệu pháp giác hơi: Phần 2 – Quang Thắng (biên soạn)

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Liệu pháp giác hơi", phần 2 trình bày các nội dung: Các bệnh ngoại khoa, bệnh da liễu, bệnh phụ khoa, bệnh nhi khoa, bệnh mắt, bệnh mũi, họng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học khối ngành Y khoa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.