Ebook Hướng dẫn xử trí cấp cứu lồng ghép cho người lớn và trẻ em

'Ebook Hướng dẫn xử trí cấp cứu lồng ghép cho người lớn và trẻ em' là tài liệu tập huấn tăng cường kỹ năng cấp cứu hô hấp và cấp cứu ban đầu với một số bệnh thường gặp trình bày đánh giá nhanh và điều trị cấp cứu; Cách tiếp cận và điều trị đối với người bệnh bị bệnh nặng (sau bước đánh giá nhanh); Chấn thương: tiếp cận người bệnh chấn thương cấp tính; Tiếp cận các xét nghiệm; Dự phòng và chống nhiễm khuẩn; Các thủ thuật, thuốc/điều trị.