Ebook Hướng dẫn xử lý lâm sàng bệnh Thalassemia

Ebook Hướng dẫn xử lý lâm sàng bệnh Thalassemia sẽ mang lại cho các độc giả một luồng hiểu biết mới một cách cơ bản và toàn diện về các cách điều trị chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh, hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân và cho thân nhân bệnh nhân bệnh Thalassemia.