Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 6 - Hợp phần về tăng cường quyền năng): Phần 1

(BQ) Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 6 - Hợp phần về tăng cường quyền năng): Phần 1 tập trung trình bày các vấn đề về vận động sự ủng hộ và giao tiếp; huy động cộng đồng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.