Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 4 - Hợp phần sinh kế): Phần 2

(BQ) Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Quyển 4 - Hợp phần sinh kế)" đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về việc làm hưởng lương; dịch vụ tài chính; an sinh xã hội. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.