Ebook Hóa học hữu cơ (Tập 2: Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học): Phần 1

Ebook Hóa học hữu cơ (Tập 2: Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học): Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Acid carboxylic và dẫn chất, acid carboxylic hỗn chức, dẫn chất của acid carbonic, amin. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.