Ebook Giải phẫu cắt lớp CT - MRI (Tập 3): Phần 1

Tài liệu CT - MRI và giải phẫu cắt lớp được biên dịch từ cuốn Pocket Atlas of Sectional Anatomy, 3rd. Tư liệu này ra đời là nhờ sự cố gắng rất lớn của nhóm dịch Chia sẻ case lâm sàng”. Đây là tài liệu cung cấp đầy đủ các cấu trúc giải phẫu và giải thích chính xác hình ảnh cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung về giải phẫu cắt lớp CT - MRI chi trên như: Cánh tay, vai, khuỷu tay, bàn tay. Mời các bạn cùng tham khảo.