Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở Vật lí (Tập 1) - NXB Giáo dục

Cuốn sách Giải bài tập và bài toán cơ sở Vật lí (Tập 1) là cuốn sách đầu tiên nằm trong bộ sách Giải bài tập và bài toán cơ sở Vật lí được sử dung làm tài liệu tra cứu để sử dụng làm tài liệu dạy học môn Vật lí đại cương cho thầy giáo và sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, khối khoa học cơ bản và khối sư phạm. Giải bài tập và bài toán cơ sở Vật lí (Tập 1) có 10 chương gồm các bài tập toán về cơ học vật lý như đo lường, chuyển động thẳng, vectơ, bảo toàn năng lượng,... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt biết thêm chi tiết.