Ebook Đông y trị ung thư: Phần 1 - NXB Phương Đông

Ebook "Đông y điều trị bệnh ung thư” có kết cấu gồm 3 nội dung chính, phần 1 ebook trình bày nội dung đầu: Đại cương về bệnh ung thư, nội dung sách chủ yếu dựa theo các tài liệu được công bố gần đây của các nhà khoa học y học Trung Quốc, hy vọng sách sẽ đóng góp phần nhỏ kiến thức giúp cho các bạn đồng nghiệp thêm tin tưởng trong sự nghiệp kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trên trận tuyến chiến đấu phòng chống bệnh ung thư.