Ebook Điều dưỡng hồi sức cấp cứu: Phần 1

Ebook "Điều dưỡng hồi sức cấp cứu" trình bày các kiến thức cơ bản về điều dưỡng cho các bệnh nhân nặng đang được điều trị tại các khoa, phòng cấp cứu, hồi sức. Phần 1 gồm các bài sau: Đánh giá và xử trí ban đầu bệnh nhân cấp cứu; Nhận định và xử trí cấp cứu ban đầu bệnh nhân chấn thương; Nhận định và phân loại bệnh nhân cấp cứu; Cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn; Kiểm soát đau trong cấp cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.