Ebook Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, phân loại thoát vị đĩa đệm, lâm sàng thoát vị đĩa đệm, cận lâm sàng thoát vị đĩa đệm, chẩn đoán phân biệt thoát vị đĩa đệm, điều trị và phòng bệnh thoát vị đĩa đệm, giường kéo giãn cột sống đa năng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.