Ebook CT ngực: Phần 1

Cuốn "Ebook CT ngực" được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên và giảng viên có điều kiện tiếp cận kiến thức CT ngực, nhằm dễ dàng trong thực hành phân tích, đánh giá phim CT. Đến với Ebook CT ngực - Phần 1 các bạn sẽ được tìm hiểu về: Đại cương về CT, giải phẫu, trung thất, tim. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.