Ebook Chuyên đề Ngoại thần kinh: Phần 1 - ĐH Y dược TP. HCM

Ebook "Chuyên đề Ngoại thần kinh" là tập hợp nhiều bài viết nằm trong Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học của trường Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh. Các bài viết trong ebook được chia thành 3 nội dung chính, bao gồm cấp cứu chấn thương thần kinh, bệnh học ngoại thần kinh và áp dụng kỹ thuật cao. Trong phần 1 của ebook này sẽ trình bày về cấp cứu chấn thương thần kinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.