Ebook Chữa bệnh bằng cây lá quanh nhà: Phần 1 - NXB Văn hóa dân tộc

Phần 1 gồm các bài thuốc chữa bệnh từ các loại cây lá: Hành, tỏi, tỏi lào, nấm mèo, cây trâm mèo, chàm, cây xấu hổ, cây mía, cây vối, đinh lăng, huyết dụ, cây lá lốt,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.