Ebook Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền: Phần 2

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu đến người đọc luận can bệnh: triệu chứng chủ yếu và phương pháp chẩn đoán bệnh can, phân tích các phương pháp điều trị bệnh can và phân loại thuốc thường dùng trong bệnh can. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đưa ra những hướng dẫn về điều trị các chứng đau: đau đầu, đau ngực sườn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)