Ebook Chăm sóc bệnh trong gia đình (Tập II): Phần 1

Ebook "Chăm sóc bệnh trong gia đình (Tập II)" phần 1 trình bày các nội dung về Định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, tiến triển và cách điều trị về các bệnh của hệ thần kinh; Tăng huyết áp nội sọ; Bệnh Alzheimer; Các bệnh xương khớp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.