Ebook Cây thuốc bài thuốc và biệt dược: Phần 1 - NXB Y học

Y dược cổ truyền với Y Dược học hiện đại đã thu hồi được nhiều kết quả. Sau nhiều thập kỷ, những bài học và kinh nghiệm trong sử dụng cây cỏ, khoáng chất và động vật làm thuốc đã được tập hợp, đánh giá. Kho tàng lý luận ấy càng ngày càng phong phú và vẫn còn đang khám phá nhiều công dụng quý giá. Cuốn sách "Cây y thuốc bài thuốc và biệt dược" giới thiệu tới người đọc các cây thuốc - Bài thuốc Y Dược cổ truyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.