Ebook Cẩn thận với tác dụng phụ của thuốc: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cẩn thận với tác dụng phụ của thuốc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phản ứng có hại của một số thuốc thiết yếu; Acid benzoic + acid salicylic; Acid nalidixic; Methyl-ergometrin; Morphin sulfat;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.