Ebook Các rối loạn tâm thần, hành vi và tổn thương cơ thể do nghiện rượu: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Các rối loạn tâm thần, hành vi và tổn thương cơ thể do nghiện rượu" tiếp tục trình bày một số rối loạn chức năng và tổn thương hệ tiêu hóa; Pháp y tâm thần và nghiện rượu; Tính chất và hành vi phạm tội ở bệnh nhân loạn thần do rượu; Hậu quả của hành vi phạm tội ở bệnh nhân loạn thần do rượu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.