Ebook Các hoạt chất tự nhiên phòng chữa bệnh ung thư: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn 'Các hoạt chất tự nhiên phòng chữa bệnh ung thư' tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số hoạt chất tự nhiên quan trọng trong phòng chữa bệnh ung thư, cơ chế tác dụng Đông y của một số vị thuốc và bài thuốc dược thảo phòng và chữa bệnh ung thư, một số cây thuốc chứa các hoạt chất tự nhiên được sử dụng trong phòng và chữa bệnh ung thư. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.