Ebook Bệnh vô sinh cách phòng và điều trị: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

Ebook có kết cấu nội dung trình bày về bệnh vô sinh cách phòng và điều trị bệnh vô sinh và chia thành 4 nội dung cơ bản. Ở phần 1 cuốn sách đề cập 2 vấn đề chính đó là: Điều cần biết về vô sinh, vô sinh nam - những điều cần biết. Chi tiết hơn về từng phần thì nội dung trình bày về: Hiếm muộn vô sinh, các nguyên nhân gây hiếm muộn, vô sinh thường gặp, những người có thể bị vô sinh những điều nên biết... Mời các bạn cùng tham khảo ebook.