Ebook Bệnh Nội tiết chuyển hóa: Phần 1

Ebook "Bệnh Nội tiết chuyển hóa" cung cấp các kiến thức tương đối đầy đủ, hệ thống và cập nhật các bệnh nội tiết chuyển hóa thường gặp cho các bác sĩ muốn đi sâu vào chuyên ngành ngành này, qua đó thúc đẩy sự phát triển chuyên ngành Nội tiết - chuyển hóa, tham gia một cách tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phần 1 sẽ trình bày các kiến thứ sau: Rối loạn thường gặp ở tuổi dậy thì; Bệnh lý tuyến yên; Suy thùy trước tuyến yên; Hội chứng Sheehan; Bệnh lý tuyến giáp; Đái tháo đường; Bệnh béo phì;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.