Ebook Bệnh lao - Cách phòng tránh và điều trị: Phần 1 - NXB Phụ nữ

Phần 1 ebook gồm 4 chương: Phát hiện bệnh lao; Lây truyền bệnh lao; Điều trị bệnh lao; Trẻ em và bệnh lao. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.