Ebook Bệnh học quanh răng: Phần 2

Ebook Bệnh học quanh răng: Phần 2 được tiếp nối phần 1 với các nội dung các bệnh có biểu hiện viêm lợi bong vảy; Các bệnh vùng quanh răng; Điều trị bệnh vùng quanh răng; Dự phòng bệnh quanh răng. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.