Ebook Bệnh học phẫu thuật thần kinh: Phần 1

Cuốn "Bệnh học phẫu thuật thần kinh": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số xu hướng trong ngành phẫu thuật thần kinh đầu thế kỷ XXI, giới thiệu tổng quát về các dây thần kinh sọ, siêu âm doppler mạch máu cổ - não trong bệnh học thần kinh, xét nghiệm dịch tủy não, hội chứng tăng áp lực trong sọ, u mô não,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.
6/6