Ebook Bệnh học Ngoại khoa tiêu hóa: Phần 1 - ĐH Y dược TP. HCM

Cuốn sách "Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa" do Trường Đại học Y dược Tp. HCM và Nhà xuất bản Y học xuất bản năm 2013. Nội dung sách gồm có 31 bài, mỗi bài ngoài phần chính là nội dung còn có các phần như mục tiêu, tài liệu đọc thêm, câu hỏi lượng giá kèm đáp án,...để bạn đọc tham khảo. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày 15 loại bệnh ngoại tiêu hóa. Hy vọng cuốn sách sẽ có ích cho các bạn.