Ebook Bài giảng Ung thư học - TS. Nguyễn Bá Đức (chủ biên)

Một trong những căn bệnh hiểm nghèo mà cho đến nay sự tác động của y hạc tuy có nhiều tiến bộ nhưng cũng chưa mang tại nhiều khả quan, đặc biệt từ ở các nước nghèo, đó từ bệnh ung thư. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm có trên dưới 9 triệu người chết do căn bệnh này và sang thế hỷ XXI, người ta đã tiên đoán ung thư sẽ là nguyên nhân gây tử cong cao nhất. Mời các bạn tham khảo Ebook Bài giảng ung thư học để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này.