Ebook 55 cách để tạo ảnh hưởng tới người khác

Ebook "55 cách để tạo ảnh hưởng tới người khác" của NXB Đại học Sư phạm. Cuốn sách có thể giúp bạn học được cách làm sao để hợp tác, làm việc hiệu quả với đổng nghiệp, chung sống hoà thuận với mọi người, và luôn phấn đấu để đạt được những mục tiêu mà mình đề ra.