Ebook 55 cách để sống có kỉ luật

Ebook "55 cách để sống có kỉ luật" của NXB Đại học Sư phạm có nội dung trình bày về ý nghĩa của việc sống kỉ luật, có ý thức sống kỉ luật thì sẽ tránh xa được những cám dỗ trong cuộc sống và có được ý chí vững vàng. Cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các bậc phụ huynh trong việc dạy bảo con cái.