Đánh giá tình trạng kháng thuốc với một số thuốc ức chế virut và so sánh hiệu quả điều trị của tenofovir và entecavir ở bệnh nhân viêm gan virut B mạn tính

Mục tiêu nghiên cứu cả bài viết nhằm xác định tỷ lệ kháng một số thuốc ức chế virut ở bệnh nhân viêm gan virut B mạn tính và đánh giá hiệu quả điều trị của tenofovir và entecavir trên lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan virut B mạn tính.