Đánh giá thực trạng nhân lực y tế tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Nhân lực y tế luôn được coi là một thành phần rất quan trọng của hệ thống y tế, là yếu tố chính bảo đảm tính hiệu quả và chất luợng của dịch vụ y tế. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao đối với cán bộ y tế (CBYT) cả về số lượng lẫn chất lượng. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực trạng nhân lực y tế tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.