Đánh giá một số đặc tính của phytosome mangostin

Để khắc phục nhược điểm khó hòa tan, khả năng sinh khả dụng thấp, các nghiên cứu trên thế giới gần đây đã thực hiện theo nhiều hướng khác nhau như tạo phức hợp với cylcodextrin, phức hợp với phospholipid, nano polyme... Một trong những dạng bào chế được quan tâm gần đây là bào chế phytomsome. Phytosome mangostine là phức hợp giữa mangostine và phospholipid có ưu điểm làm tăng sinh khả dụng đường uống và tăng tính thấm của dược chất.