Đánh giá kiến thức của điều dưỡng trong việc xử trí và chăm sóc bệnh nhân sốc phản vệ tại các khoa lâm sàng - Bệnh viện K

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng về kiến thức trong phòng chống sốc phản vệ của điều dưỡng làm việc tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện K. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.