Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt trực tràng trước thấp trong điều trị ung thư trực tràng trên và giữa

Nghiên cứu tiến cứu từ 8/2013 đến 8/2017 gồm 45 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng trên và giữa.Tiến hành phẫu thuật nội soi cắt trước thấp tại Bệnh viện Trung ương Huế. Phẫu thuật nội soi cắt trước thấp trong điều trị ung thư trực tràng trên và giữa là an toàn và khả thi, đảm bảo về mặt ung thư học, thời gian sống thêm sau mổ là tốt.