Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro của các phân đoạn chiết xuất và hợp chất phân lập từ quả cây Dứa dại (Pandanus odoratissimus L.f)

Bài viết phân tích đánh giá và sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa
của phân đoạn chiết và 4 hợp chất phân lập trên từ quả Dứa dại với mục đích bổ sung nguồn dữ liệu về tác dụng của loài này trong hỗ trợ điều trị bệnh.