Đánh giá chức năng vận động thô trên trẻ bị bại não sau viêm não, viêm màng não tại Bệnh viện Vinmec Times City

Bài viết trình bày đánh giá chức năng vận động thô của trẻ bị bại não sau viêm não, viêm màng não tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City. Đối tượng: Tổng số 28 bệnh nhân được chẩn đoán bại não sau viêm não, viêm màng não đang theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City từ tháng 04/2015 đến tháng 07/2019.