Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng Dress

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của hội chứng DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms). Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành với 101 bệnh nhân được thu thập bằng hai cách: hồi cứu từ các hồ sơ ở phòng lưu trữ và tiến cứu từ các bệnh nhân đang nằm viện tại Trung tâm Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai.