Đặc điểm dịch tễ; lâm sàng viêm; loét dạ dày tá tràng do Helicobacter Pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nghiên cứu này nhằm mô tả một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 10/2011 - 11/2013, tại Bệnh viện Nhi Trung ương trên 588 bệnh nhi được chẩn đoán viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh. Kết quả cho thấy viêm loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh chủ yếu gặp ở lứa tuổi học đường (tuổi trung bình là 7,29 ± 2,16).