Cơ sở giải phẫu vạt da cân có cuống dựa trên động mạch phụ dưới ngoài ở vùng cẳng chân

Bài viết Cơ sở giải phẫu vạt da cân có cuống dựa trên động mạch phụ dưới ngoài ở vùng cẳng chân trình bày khảo sát giải phẫu của mạch máu này để củng cố sự hữu dụng của nó trong việc thiết kế vạt da cân dựa trên nguồn máu nuôi thuận dòng.