Chương trình đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng

"Chương trình đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng" với mục tiêu nhằm chuẩn bị cho người điều dưỡng trưởng có năng lực tham gia xây dựng chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy cho Điều dưỡng có hiệu quả. Học viên sau khi hoàn thành khóa học này có thể trở thành giảng viên dạy môn quản lý điều dưỡng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.