Cẩm nang chẩn đoán & xử trí bệnh tay chân miệng ở trẻ em: Phần 2 - NXB Y học

Cẩm nang chẩn đoán & xử trí bệnh tay chân miệng ở trẻ em: Phần 2 trình bày các nội dung như sử dụng thuốc trong điều trị bệnh tay chân miệng, điều trị hỗ trợ khác, thủ thuật, quy trình chăm sóc điều dưỡng, lưu đồ chăm sóc điều dưỡng và các phụ lục