Cách khai thác chủ đề số học trong các kì thi toán quốc tế Kangaroo

Bài viết đề cập nội dung: Xây dựng từ điển thuật ngữ Toán học Anh - Việt có chú ý gì, thống kê và vận dụng các thuật ngữ Toán học - chủ đề “Số học” trong các đề thi Toán quốc tế Kangaroo, đưa ra khó khăn và cách xử lí.