Các yếu tố tiên lượng trong ung thư võng mạc (retinoblastoma)

Retinoblastoma là một loại ung thư nguyên phát ác tính hay gặp ở trẻ em với tỷ lệ1/15000 trẻ sinh ra sống. Tỷ lệ trung bình hằng năm bệnh Retinoblastoma ở Mỹ được ước tính là 10,9 phần triệu ở nhóm dưới 5 tuổi và tỷ lệ này vẫn giữ nguyên từ năm 1974 đến năm 1985. Hầu hết những đứa trẻ này biểu hiện ánh đồng tử trắng. Những xét nghiệm như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ giúp cho việc chẩn đoán xác định.